TADD: van buitengewoon onderwijs naar gewoon onderwijs

Overname dienstanciënniteit buitengewoon onderwijs voor TADD-aanvraag gewoon onderwijs

Wat?

Vanaf 1 juni 2018 biedt Scholengroep GO! Next de mogelijkheid aan personeelsleden om opgebouwde dienstanciënniteit in instellingen voor buitengewoon onderwijs binnen onze scholengroep mee te nemen in de aanvraag voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in het gewoon onderwijs.

Wie?

De scholengroep heeft enkele criteria vastgelegd om te bepalen welke personeelsleden in aanmerking kunnen komen voor deze maatregel.

De criteria zijn als volgt:

Er kunnen max. 200 effectief gepresteerde dagen in een wervingsambt uit het buitengewoon onderwijs in rekening gebracht worden voor een TADD-aanvraag in een wervingsambt in het gewoon onderwijs;
Het gaat over effectief gepresteerde dagen, geen dienstanciënniteit waar afwezigheden in vervat zitten;
Hiernaast moet je als kandidaat nog minstens 2 schooljaren presteren in het gewoon onderwijs om aan de voorwaarden voor TADD te voldoen (720 dagen dienstanciënniteit waarvan 600 effectief gepresteerd);
De gepresteerde diensten die je in rekening wenst te brengen voor een TADD-aanvraag in een wervingsambt in het gewoon onderwijs zijn gepresteerd binnen instellingen voor buitengewoon onderwijs in onze scholengroep;
De gepresteerde diensten kunnen enkel in rekening gebracht worden voor een TADD-aanvraag in een wervingsambt in het gewoon onderwijs waarvoor de kandidaat een vereist of voldoende geachtbekwaamheidsbewijs heeft;
De gepresteerde diensten kunnen geenszins in rekening gebracht worden voor een TADD-aanvraag in een wervingsambt waarvoor de kandidaat een ander bekwaamheidsbewijs heeft;
De gepresteerde diensten die de kandidaat in rekening wenst te brengen zijn recent gepresteerde diensten. Dit betekent dat de diensten gepresteerd zijn in de laatste 5 schooljaren voorafgaand aan de TADD- aanvraag:
Indien de kandidaat in het verleden reeds dienstanciënniteit heeft opgebouwd in het gewoon onderwijs, telt dit gewoon mee volgens de reguliere TADD-regelgeving;
De gepresteerde diensten kunnen betrekking hebben op prestaties uit het buitengewoon onderwijs, maar het kan ook gaan om kandidaten die sinds 1 september 2017 deel uitmaken van het ondersteuningsteam van de scholengroep;
Bijkomend wordt er een extra motivatie gevraagd van de kandidaten. Deze motivatie moet bij de kandidatuur gevoegd worden. Deze extra motivatie bestaat uit:- CV
– Loopbaanbeschrijving (welke weg heeft het personeelslid afgelegd, welke ervaring kan meegenomen worden,… )
– Motivatiebrief (welke meerwaarde kan het personeelslid betekenen in het gewoon onderwijs)
Wanneer?

Deze maatregel gaat in op 1 juni 2018 en is van kracht in de huidige TADD-procedure. De uiterlijke datum voor het indienen van je kandidatuur is net zoals bij de reguliere TADD-procedure 15 juni 2019.

Hoe?

Voor het indienen van een kandidatuur voor een TADD-aanvraag in het gewoon onderwijs waarbij je diensten uit het buitengewoon onderwijs mee in rekening wil brengen, dien je de stappen 'aanvraag TADD' te volgen. Klik hier