TADD

Tijdelijke aanstelling binnen scholengroep GO! Next

Wat?

Elk tijdelijk personeelslid dient jaarlijks zijn kandidatuur in te dienen voor een nieuwe tijdelijke aanstelling binnen onze scholengroep in het volgende schooljaar.

Hoe?

Kandideer voor een tijdelijke aanstelling (enkel elektronisch) binnen onze scholengroep via de website van het GO! KLIK HIER:
http://www.go-jobs.be (klik op Elektronisch Kandideren Tijdelijken en volg de richtlijnen).
De uiterlijke datum voor het indienen van je kandidatuur voor een tijdelijke aanstelling binnen onze scholengroep is 14 juni 2019.

Tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur binnen scholengroep GO! Next

Wat?

Indien je als tijdelijk personeelslid aan enkele voorwaarden voldoet, kan je een kandidatuur indienen voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) binnen onze scholengroep.

Hoe?

Voor het indienen van een kandidatuur voor een TADD, dien je onderstaande stappen te volgen:

STAP 1: Lees de oproep en vul per ambt waarvoor je een TADD-aanvraag wenst te doen een apart formulier in en onderteken elke pagina van het formulier.

Download hier het:

Aanvraagformulier
Ter info de oproep

STAP 2: Voeg als bijlagen bij het aanvraagformulier:

Voor het secundair onderwijs en CVO:

 • Kopie van je dienstattesten
 • Kopie van je diploma
  • (+ eventueel kopie GPB)
  • (+ eventueel kopie erkende nuttige ervaring)
 • Overzicht van ziektedagen en afwezigheden (opvragen personeelssecretariaat van je school)
 • Berekeningsblad* met telling gepresteerde diensten in scholengroep GO! Next.

Voor het basisonderwijs en CLB:

 • Loopbaanfiche (aanvragen in het werkstation)
 • Kopie van je diploma
 • Overzicht van ziektedagen en afwezigheden (opvragen personeelssecretariaat van je school)
 • Berekeningsblad* met telling gepresteerde diensten in scholengroep GO! Next.

STAP 3: Vul naast je aanvraagformulier ook het *berekeningsblad in. Je kan dit berekeningsblad invullen aan de hand van het voorbeeld.

Download hier het:

STAP 4: Laat nadien jouw volledige TADD-aanvraag met het berekeningsblad TADD voor jouw ambt door het personeelssecretariaat van jouw school controleren en afstempelen.

Bezorg jouw aanvraag TADD aan onze scholengroep. Dit kan op twee manieren:

 • Ofwel stuur je voor 15 juni 2019 jouw aanvraag TADD aangetekend op naar onze scholengroep t.a.v. dhr. Carlo Gysens, Waarnemend Algemeen Directeur, Armand Hertzstraat 2, 3500 Hasselt
 • Ofwel geef je jouw aanvraag TADD onder gesloten omslag af aan het onthaal van onze scholengroep uiterlijk op vrijdag 14 juni 2019 om 16u00.

STAP 5: Jouw aanvraag TADD is pas geldig na goedkeuring door onze scholengroep. Deze goedkeuring kan je zelf nakijken op de website van het GO! in het Elektronisch Kandideren Tijdelijken (EKT) vanaf 31.08.2019. Je verwerft pas het statuut van TADD-er vanaf het moment dat je effectief een TADD-aanstelling in dat betrokken schooljaar krijgt. Dit kan pas ten vroegste vanaf 01.09.2019.

Let op!

 • Ben je reeds als TADD’er aangesteld, moet je hiervoor geen aanvraag meer doen. Het betreft immers een doorlopende aanstelling over de schooljaren heen.
 • Zolang je geen TADD hebt, moet je je kandidatuur jaarlijks herhalen.
 • Ben je op 1 september niet aangesteld als TADD’er maar voldoe je wel aan alle voorwaarden, vraag je je TADD opnieuw aan.
 • Krijg je 5 opeenvolgende jaren geen aanstelling binnen onze scholengroep in dat betrokken ambt, vervalt jouw TADD-recht hiervoor. (Wettelijk kader: art. 21.6 decreet rechtspositie gemeenschapsonderwijs.)
 • Wens je voor een ander ambt of een ander VO vak het recht op TADD laten gelden, moet je voor dit nieuwe ambt/VO vak wel een TADD-aanvraag indienen.
 • Maak een kopie van de loopbaanfiches/dienstattesten. Het is mogelijk dat je deze documenten ook nog in de toekomst nodig hebt.