Centrum voor leerlingenbegeleiding

Soms heeft een leerling extra hulp, begeleiding of informatie nodig. In dat geval kan een beroep worden gedaan op het Centrum voor leerlingenbegeleiding, kortweg het CLB. Het CLB waakt niet alleen over de medische gezondheid van de jongeren, maar ook over hun psychosociale welbevinden. Ook begeleiden zij leerlingen in hun onderwijsloopbaan, bij leermoeilijkheden en spijbelgedrag.

> Bezoek de website van het CLB

Scroll to Top