Structuur

GO! Next wordt bestuurd door een Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en een College van Directeurs.
De dagelijkse leiding is in handen van de Algemeen Directeur.

Onze scholen werken op pedagogisch niveau nauw samen met elkaar in 2 scholengemeenschappen:
scholengemeenschap secundair onderwijs olv een coördinerend directeur
scholengemeenschap basisonderwijs olv een directeur-coördinator

Daarnaast bieden de algemene diensten van onze scholengroep gespecialiseerde ondersteuning aan alle onderwijsinstellingen.

vape penbatterij Temperature Control

De algemene vergadering is bevoegd voor de bekrachtiging van de jaarrekening, de begroting en de aanstelling van de algemeen directeur door de raad van bestuur.
De algemene vergadering bestaat uit twee afgevaardigden per schoolraad die deel uitmaken van de scholengroep en de voorzitter van de raad van bestuur, die de algemene vergadering voorzit. De algemeen directeur woont de algemene vergadering bij.

De raad van bestuur heeft bevoegdheden op vlak van algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materieel en financieel beleid. De raad van bestuur bestaat uit zes rechtstreeks verkozenen, drie gecoöpteerde leden en de algemeen directeur met raadgevende stem.

Voorzitter: Erwin Vermeulen 
Ondervoorzitter: Rafaël Mommen
Raadsleden: Ann Beckers, Kris Claes, Willy Claes, Heidi Croes, Jean Houbrechts, Stijn Vantilt en Freddy Stox.

 

De algemeen directeur staat in voor het dagelijks beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op niveau van de scholengroep. Het mandaat van algemeen directeur wordt sinds augustus 2018 uitgevoerd door Carlo Gysens. Hij wordt bijgestaan door Jolien Slegers, beleidsmedewerker algemeen directeur.

Liesbet Beyen is coördinerend directeur (codi) van de scholengemeenschap secundair onderwijs. Zij ondersteunt de directeurs van onze secundaire scholen, zorgt voor een vlotte werking van de scholengemeenschap en werkt in nauw overleg met de algemeen directeur.

Erlwine Digneffe neemt het mandaat van directeur-coördinator (dico) van de scholengemeenschap basisonderwijs op. Zij ondersteunt de directeurs van onze basisscholen, zorgt voor een vlotte werking van de scholengemeenschap en werkt in nauw overleg met de algemeen directeur.

 

Het college van directeurs bestaat uit alle directeurs van de scholen, de centra voor volwassenenonderwijs en leerlingenbegeleiding die deel uitmaken van de scholengroep. De algemeen directeur is voorzitter van het college van directeurs. Het college van directeurs staat in voor de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Onze scholengroep heeft twee scholengemeenschappen, één voor elk onderwijsniveau (basis- en secundair onderwijs). Zij werken vooral samen voor pedagogische aangelegenheden.

 • Jolien Slegers
 • Chrissy Verboven, preventieadviseur
 • Karel Boeur
 • Danielle Filtjens
 • Marijke Smaers
 • An Verhemeldonck
 • Manon D'Hooghe
 • Kurt Gregoor
 • Stijn Nolmans
 • Frederic Rayen
 • Raf Gregoor
 • Rudy Mas
 • Benjamin Custers
 • Wim Barbier
 • Robby Vanbilsen
 • Tina, Alex, Eddy, Carlo, Rob, Freddy
 • Katrien Vander Velpen
 • Peter Vanhoudt
 • Kristof De Cock
 • Petra Wolters
 • Karine Indeherberg
 • Ann Maris
 • Seline Saelmans
Scroll naar boven