Missie

Bij GO! Next streven we naar de maximale talentontwikkeling van elke leerling, gekoppeld aan het ontwikkelen van competenties van de 21ste eeuw. We kiezen bewust voor Limburgs next level onderwijs dat onze leerlingen telkens weer voorbereidt op de volgende stap in hun leven. Daarom bieden al onze scholen kwaliteitsvol en open onderwijs. Als scholengroep ondersteunen wij onze instellingen bij het uitvoeren van die kerntaak die volledig in lijn ligt met de waarden uit het Pedagogisch Project van het GO! Ook ondersteunen wij hen bij het optimaliseren van hun organisatie en structuur. Onze scholen zetten sterk in op pedagogische vernieuwing en de verbetering van onderwijskwaliteit. Nieuwe maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen trachten we te integreren in onze leerplannen. Zo zetten we met z’n allen een stap vooruit. Een stap dichter bij een slimmere en betere samenleving. Hierbij houden we telkens onze drie kernwaarden in het oog:

welbevinden

De school is een warme omgeving waar leerlingen openbloeien en zichzelf kunnen zijn.

motivatie

De school biedt levenslang leerplezier. Dankzij het uitgebreide studieaanbod en de studieloopbaan begeleiding bepalen leerlingen zelf hun leerpad, hun weg naar het hoger onderwijs of hun weg naar de arbeidsmarkt.

maatschappelijke_meerwaarde

De school vormt leerlingen niet enkel via kennis, maar ook met belangrijke levenslessen, nuttige vaardigheden en onmisbare attitudes.

Scroll to Top