Missie

Scholengroep GO! Next zet in op maximale talentontwikkeling van elke leerling door het aanbieden van next level onderwijs, waarin welbevinden, motivatie en maatschappelijke meerwaarde centraal staan.

welbevinden

De school is een warme omgeving waar leerlingen en personeelsleden openbloeien en zichzelf kunnen zijn.

motivatie

De school biedt levenslang leerplezier. Dankzij het uitgebreide studieaanbod en de onderwijsloopbaanbegeleiding bepalen leerlingen zelf hun leerpad, hun weg naar het hoger onderwijs of hun weg naar de arbeidsmarkt.

maatschappelijke_meerwaarde

De school biedt leerlingen niet enkel kennis aan, maar brengt hen ook nuttige vaardigheden en onmisbare attitudes bij zodat zij hun rol in de samenleving als actieve burgers kunnen opnemen.

Scroll naar boven