Visual campagne rechthoek (banner)

WIE?

 • Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in je school én op de werkvloer.
 • Op de werkplek zal een mentor je vakspecifieke lesinhouden leren die meteen gekoppeld worden aan het échte leven.
 • Hoeveel dagen je per week op de werkplek leert, hangt af van de werkplek/sector waar je tewerkgesteld wordt.
 • Je leert minstens 20 uur per week op de werkvloer.
 • Het bedrijf geeft je een leervergoeding per maand. Je bouwt ook een aantal socialezekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.
 • Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in je school én op de werkvloer.
 • Op de werkplek zal een mentor je vakspecifieke lesinhouden leren die meteen gekoppeld worden aan het échte leven.
 • Hoeveel dagen je per week op de werkplek leert, hangt af van de werkplek/sector waar je tewerkgesteld wordt.
 • Je leer minstens 20 uur per week op de werkvloer.
 • Het bedrijf geeft je een leervergoeding per maand. Je bouwt ook een aantal socialezekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.

WAT?

Toelatingsvoorwaarden

De leerlingen moeten aan de toelatingsvoorwaarden voldoen en (bijna) klaar zijn om competenties te verwerven op een werkplek. De toelatingsvoorwaarden zijn meestal identiek aan die voor het niet-duale onderwijs. Sommige opleidingen hebben specifieke toelatingsvoorwaarden.

 

Toelatingsvoorwaarden per opleiding:

Duaal leren Vlaanderen - Opleidingen.

Niet bindend advies

Bij duaal leren verwerven leerlingen vaardigheden op de werkplek. Het is daarom belangrijk dat zij (bijna) klaar en gemotiveerd zijn om competenties te verwerven op een werkplek. Dat betekent dat ze bereid en klaar zijn om op een werkvloer te leren en te functioneren.

 

Om leerlingen hier inzicht in te geven krijgen ze een niet-bindend advies van de delibererende klassenraad van de vorige opleiding die ze volgden. Ook bij een negatief advies mag een leerling zich inschrijven voor een duale opleiding.

  •  

WAAR?

Duaal op de werkplek

Mentor: Coach op de werkvloer

Bij een opleiding in het kader van duaal leren staat de mentor in voor de opleiding en begeleiding van de leerling op de werkplek. Aangezien de leerling een omvangrijk deel (60%) van de opleiding op de werkplek doorbrengt, speelt de mentor een heel belangrijke rol in het leerproces.

 

De mentor staat in voor een goed verloop van het leerproces van de jongere en volgt de competentieverwerving van de leerling op.

 

De mentor staat ook in voor de begeleiding van de leerling op de werkplek. Hij is het aanspreekpunt voor de leerling en voor de trajectbegeleider van de opleidings- of onderwijsverstrekker. De mentor heeft oog voor het welzijn van de leerling op de leerwerkplek. Hij voert geregeld begeleidingsgesprekken met de jongere.

 

De jongere merkt dat hij betrokken wordt bij de werkzaamheden en steeds meer verantwoordelijkheid krijgt, en dat er doorgroeimogelijkheden voor hem ontstaan. De mentor laat de jongere kennismaken met relevante, nieuwe technieken en betrekt de jongere bij externe activiteiten, zoals beurzen of sectorbijeenkomsten.

 

De mentor volgt de ontwikkeling van de jongere en stemt het eigen handelen daarop af. Door te variëren in de wijze van begeleiding kan de mentor bijsturen in het leerproces van de jongere.

 

Overeenkomst

 

Overeenkomst alternerende opleiding:
Je leert minstens 20 uur per week op de werkvloer.
Het bedrijf geeft je een leervergoeding van maximaal 560,90 euro per maand. Je bouwt ook een aantal socialezekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.

foto 1 duaal
foto 3 duaal

Duaal op school

De trajectbegeleider is in duaal leren de sleutelfiguur en de bewaker van het gehele duale proces. De noodzaak om jongeren te begeleiden in deze onderwijsvorm i.f.v. leren op de werkvloer en ontwikkeling is heel uitgesproken. Dit veronderstelt maatwerk en resultaatgerichtheid.

 • De trajectbegeleider van de school maakt in overleg met de mentor een opleidingsplan op. Het opleidingsplan geeft het individuele leertraject weer en is afgestemd op de noden en mogelijkheden van de jongere. Het omvat zowel de lescomponent als de werkplekcomponent.

 • De trajectbegeleider neemt eventueel deel aan het intakegesprek.

 • De trajectbegeleider is een stemgerechtigd lid van de klassenraad of het begeleidingsteam en beoordeelt dus mee of een leerling geslaagd is of niet.

 • De trajectbegeleider geeft mogelijk een lesopdracht aan de leerlingen in het traject duaal leren.

 • De trajectbegeleider bezoekt regelmatig de bedrijven waar de leerlingen werken om de competentieontwikkeling van de leerlingen op te volgen.

Tweede graad, derde graad en specialisatiejaar

Studiedomeinen

Infomomenten

Geen evenement gevonden

Contact

Scroll naar boven