Taal- en communicatiewetenschappen

so_het_atheneum_logo
  • De studierichting Taal- en communicatiewetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar talen/of communicatiewetenschappen centraal staan.
  • De leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Het gaat om inhouden uit de taalwetenschappen, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving, taalontwikkeling, pragmatiek, mediation1 , taaltechnologie2 en literatuur. Voor Duits leren leerlingen ook meer specifiek over Landeskunde.3
  • Naast de taalwetenschappen komen ook communicatiewetenschappen aan bod, met aandacht voor de wisselwerking tussen maatschappelijke context, media en communicatie, het inzetten van gemedieerde massacommunicatie, nieuwsconsumptie en mediagebruik en de invloed ervan op beeld- en opinievorming. Vertrekkend vanuit deze thema’s interpreteren leerlingen onderzoeksresultaten uit de communicatiewetenschappen.
  • Communiceren in het Duits, Engels, Frans en Nederlands staat in de focus (communicatieve vaardigheden).
  • Taal- en communicatiewetenschappen wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.
Scroll naar boven