Klassieke talen

Het Latijn was lange tijd een wereldtaal zoals het Engels nu. Daarom is het interessant om kennis te maken met de taal en de leefwereld van de Romeinen.

Ben je ook benieuwd naar het verhaal van de list van het Trojaanse paard? Wil je de échte toedracht kennen van de doos van Pandora?
Vakken zoals Latijn en Grieks leren je niet zozeer abstract denken, maar vooral omgaan met niet-exacte gegevens, met concrete vraagstukken waarbij meerdere juiste antwoorden zijn.

Je leert interpreteren, argumenten afwegen of je inleven in andere culturen. Je leert de juiste taal te vinden om je argumenten vorm te geven, je leert respectvol naar anderen te luisteren en te beoordelen. Latijn kan je later zowel combineren met taal of wetenschap. De ideale basis voor het breedste studietraject!

In de lessen Latijn bestuderen we de cultuur van de Romeinen aan de hand van originele Latijnse teksten.
Hiervoor heb je natuurlijk een basiskennis van woordenschat en grammatica nodig.

Wat je in de les Latijn leert, kan je onmiddellijk gebruiken bij de studie van moderne vreemde talen.

Daarnaast is deze studierichting een ideale voorbereiding op je hogere studies, aangezien je een goede studiehouding aanleert.

Scroll naar boven