sportclub & fitnessbegeleider
(Se-N-Se)

Het 7de jaar sportclub- en fitnessbegeleider bereidt de leerlingen voor op een beroep in de sportieve vrijetijdsbesteding. Het is de bedoeling dat ze de
sleutelvaardigheden en competenties verwerven waarover een fitnessbegeleider, personal trainer, animator van sportactiviteiten of ontspanning en vrije tijd moet beschikken.
Het behalen van het eindcertificaat geeft de leerling een stevige voet tussen de deur om onmiddellijk werk te vinden in de sportsector of deel te nemen aan vervolgopleidingen binnen de Vlaamse trainersschool.

Scroll naar boven