Lichamelijke Opvoeding
Sport

In Topsport kun je een doorgedreven sportopleiding combineren met een volwaardige schoolopleiding. Anders dan in Lichamelijke opvoeding en sport TSO kan hier gekozen worden voor één sport.
Momenteel wordt secundair topsportonderwijs georganiseerd voor: gymnastiek, atletiek, badminton, basketbal, golf, handbal, judo, schermen, ski- en snowboard, tafeltennis, taekwondo, tennis, triatlon, voetbal, volleybal, wielrennen en zwemmen.

Kenmerkend voor de studierichting Topsport TSO zijn de twaalf lestijden sport. Hier krijgen topsporters de mogelijkheid om hun sport optimaal te beoefenen.
Door de twaalf lestijden sport krijg je minder lestijden algemene vakken aangeboden dan in de andere studierichtingen van het Technisch Secundair Onderwijs.
Via een aangepast programma, veel zelfstudie en een sterke begeleiding probeert men toch een voldoende basis aan te reiken om voorbereid te zijn op het hoger onderwijs.

Wil je meer weten over het topsportstatuut en de topsportscholen, klik hier.

Voor de studierichtingen met component topsport moet je voor het betrokken schooljaar een topsportstatuut A of B hebben verkregen van de selectiecommissie voor de betrokken sportdiscipline.
Deze toekenning houdt geen garantie in dat de topsportrichting het schooljaar nadien verder kan worden gevolgd.

Let op: Niet elke jongere die in het bezit is van een topsportstatuut A of B, geselecteerd wordt voor de nationale ploeg, EK, WK of de Olympische spelen, gaat naar een topsportschool.
Leerlingen met een topsportstatuut in de discipline tennis of voetbal in een niet- topsportrichting, kunnen mits akkoord van de toelatings- of begeleidende klassenraad vrijgesteld worden van bepaalde vakken tijdens (een gedeelte van) het hele schooljaar.
Bedoeling is dat de leerlingen hun sporttalenten verder kunnen ontwikkelen binnen of buiten de school (bv. trainingen).
De leerling kan dit niet eisen, de klassenraad beslist.

Volgende overgangen zijn gedurende het hele schooljaar toegelaten:

  • van een studierichting TSO met component Topsport naar de studierichting ‘Lichamelijke opvoeding en sport’ TSO of omgekeerd.
  • tussen studierichtingen TSO met component Topsport.

 

Meer info kan u in 2.2.9 van de omzendbrief lezen.

Scroll naar boven