Topsport - bedrijfswetenschappen

so_sport_logo

Voor deze studierichting heb je een topsportstatuut nodig. Wil je meer weten over het topsportstatuut en de topsportscholen, klik hier.

In deze studierichting combineer je topsport met een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.

  • Je ontwikkelt inzicht in micro- en macro-economische aspecten.
  • Je leert de werking van ondernemingen begrijpen.
  • Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.
  • In de economische vakken komen volgende zaken ook nog aan bod:

-        strategische planning en marketingbeleid
-        aspecten van financiering
-        accounting en analyse van de jaarrekening
-        kostprijsberekening
-        aspecten van sociaal en fiscaal recht
-        aspecten van Human Resources Management en Supply Chain Management

  • Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.
  • In de uitbreiding wiskunde leer je over matrices, functies, integralen, statistiek.
  • Je voert technische en tactische bewegingsspecifieke competenties uit in overeenstemming met het ontwikkelingsplan topsport van je sportfederatie.

Door de combinatie met de intensieve beoefening van je topsport wordt er van jou verwacht dat je de leerstof snel, doelmatig en deels zelfstandig kan verwerken.

Scroll naar boven