Topsport - economie

so_sport_logo
 • Je zal merken dat, biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde) een belangrijke plaats innemen naast de sportvakken. In het vak sport beoefen je uiteenlopende sporten.

 

 • Naast de verschillende sporten krijg je ook nog bewegingswetenschappen (inzicht in verantwoord bewegen, veiligheid bij het sporten en blessurepreventie, ...).

 

 • De doorgedreven sportopleiding (trainen, stages en deelnemen aan competities) staat onder leiding van de betrokken sportfederatie.

 

 • De reductie van het lessenpakket mag geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het voorziene onderricht. Rekening houdend met de bijzondere omstandigheden waarin je moet trainen en presteren, werd een alternatieve aanpak van onderwijs uitgewerkt. Daarbij wordt erg vaak een beroep gedaan op je zelfwerkzaamheid. Studiepakketten, inhaallessen en permanente evaluatie zijn er slechts enkele elementen van. De planning van de leerstofeenheden en de evaluatie gebeuren in samenspraak met de sportfederaties.

 

 • Voor de studierichtingen met Topsportin de naam moet je voor dat schooljaar een topsportstatuut A of B hebben gekregen van de selectiecommissie voor de betrokken sportdiscipline. Dit wordt jaarlijks herbekeken. Wil je meer weten over het topsportstatuut en de topsportscholen,klik hier

 

 • Economieis de studie van de 'huishouding'.
  Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin.
  Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid.
  De verschillende huishoudingen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de 'marktwerking'.
  Verder bestudeer je het keuzegedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).
  Je krijgt dus eigenlijk alleen algemene vakken:

  • algemene economie,
  • Nederlands,
  • Frans,
  • Engels,
  • wiskunde,
  • bedrijfswetenschappen

 

Je krijgt ook les over boekhouding (‘accounting’), recht en internationale handel.
Naast de basisvorming krijg je een verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.

Om voorbereid te zijn op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de 3e graad krijg je ook een stevig pakket (abstracte) wiskunde.

Scroll naar boven