Raad van Bestuur

Onze Scholengroep verkiest -samen met alle andere Scholengroepen- van het GO! een nieuwe raad van bestuur. We zijn hierbij op zoek naar mensen die zich vanuit hun eigen expertise willen inzetten om ons pedagogisch project (PPGO!) waar te maken op al onze scholen.

Heb jij kennis over algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materiaal en financiën en wil je deze expertise inzetten? Wil je je mee inzetten om gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen waar te maken? Draag je waarden als respect, openheid,… hoog in het vaandel?

Aarzel dan niet langer en stel je kandidaat om toe te treden tot onze raad van bestuur!

Wat doet zo een raad van bestuur precies?

De bevoegdheden lees je hier

Wie maakt deel uit van de raad van bestuur?

De samenstelling lees je hier

 

Kan iedereen zich kandidaat stellen?

Het GO! wil dat de samenleving, in al haar aspecten, in zijn bestuursstructuren weerspiegeld wordt. Dus ook in de nieuwe raden van bestuur. 

 

! enkele onverenigbaarheden!

Ga hier na of je al dan niet in aanmerking komt voor lidmaatschap in de raad van bestuur.

Wat is de timing?

De nieuwe Raad van Bestuur schiet op 1 april 2022 uit de startblokken en staat de komende vier jaar aan het roer van de scholengroep.        

Ben je kandidaat voor verkiezing via coöptatie, bezorg dan uiterlijk op 10 februari 2022 je kandidatuur en motivatie aan de voorzitter van het kiesbureau.

Carlo Gysens
Voorzitter van het kiesbureau
Vildersstraat 1
3500 Hasselt


Het College van Directeurs stelt uiterlijk 15 februari 2022 de lijst van kandidaten voor coöptatie op.
Het College van Directeurs behoudt de vrijheid om voor te dragen wie ze zelf wil.

Meer weten?

In het kiesreglement vind je de volledige kiesprocedure. Deze is bepaald door de Raad van het GO! (artikel 21, §3 van het Bijzonder Decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs).

 

Voor bijkomende info mail naar jolien.slegers@go-next.be of surf naar https://pro.g-o.be/over-go/organisatiestructuur/raden-van-bestuur/stel-je-kandidaat.

Scroll naar boven