Maatschappij- &
Welzijnswetenschappen

De studierichting sociale en technische wetenschappen/ Maatschappij- en Welzijnswetenschappen biedt je een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen.
Je hebt een brede interesse in mens en maatschappij, sociaal voelend en creatief.

De opleiding leert je hoe de mens functioneert in de samenleving.

Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan.

Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

Scroll naar boven