Zorg & Welzijn /
Voeding - Verzorging

Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg.

Je krijgt er weinig algemeen vormende vakken, de klemtoon ligt eerder op de praktijk.

Leerlingen leren er omgaan met zichzelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties.

Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden.

In de studierichting 2de graad voeding- verzorging ( 3de en 4de leerjaar ) beroeps-secundair onderwijs bereiken de leerlingen doelstellingen die te maken hebben met de zorg voor de mens in zijn leef- en woonsituatie.

De eigenlijke beroepszorg komt niet aan bod, maar bereidt de leerlingen voor op de beroepsgerichte zorg. Op het einde van de tweede graad beroeps-secundair onderwijs zijn de leerlingen van de studierichting – verzorging voeding - in staat om zelfstandig een gewoon huishouden te runnen en mantelzorg te verlenen.

Scroll naar boven