Wat is Duaal leren?

 • Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in je school of centrum voor deeltijds onderwijs én op de werkvloer.

 

 • Hoeveel dagen je per week op de werkplek leert, hangt af van je studierichting.

 

 • Je leert minstens 20 uur per week op de werkvloer.

 

 • Het bedrijf geeft je een leervergoeding per maand. Je bouwt ook een aantal socialezekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.
schema1_duaal

Onderwijskwalificaties
Beroepskwalificaties

 • Studiegetuigschrift 2de jaar – 3de graad

 

 • Diploma secundair onderwijs

 

 • Deelcertificaten en/of certificaten in modulaire opleiding

Waarom Duaal leren?

 • Omdat we geloven in de perspectieven die duaal leren kan bieden aan onze leerlingen.

 

 • Door het aanbieden van een concrete werkervaring krijgt de jongere een goed beeld van het beroep waarvoor hij/zij gekozen heeft.

 

 • De competenties die de jongeren moeten ontwikkelen voor een succesvolle start op de arbeidsmarkt worden door levensecht leren aangereikt.
schema3_duaal

Mentor / werkplek

 • Coach op de werkvloer

 

 • Minimum 60% van de competenties worden op de werkvloer aangeleerd

 

 • De mentor maakt deel uit van de (deliberende) klassenraad.
  Bij afwezigheid vervalt de stem van de mentor. Indien vooraf geweten is dat de mentor niet aanwezig kan zijn op de klassenraad bespreekt de trajectbegeleider vooraf met de mentor de inbreng van de werkplek
schema4_duaal

Trajectbegeleider / school

Opvolging van de leerling

 • eventuele deelname aan het intakegesprek

 

 • samen met de leerling en de onderneming het opleidingsplan uitwerken en opvolgen
 • stemgerechtigd lid van de klassenraad of het begeleidingsteam en dus mee beoordelen of een leerling geslaagd is of niet

 

 • mogelijk een lesopdracht aan de leerlingen in het traject duaal leren

 

 • regelmatig de bedrijven bezoeken waar de leerlingen werken om de competentieontwikkeling van de leerlingen op te volgen
schema5_duaal

Huidig aanbod (2020-2021)

schema6_duaal
Scroll naar boven