Humane Wetenschappen

Ben je sociaal en creatief? Heb je interesse voor mens en maatschappij? Denk je graag dieper na over situaties en dingen die soms evident lijken? Vorm je én uit je graag jouw mening maar sta je ook open voor die van anderen? Hou je van interactie tijdens de les? Kies dan voor de richting humane wetenschappen!

In deze richting maak je kennis met wetenschappelijke benaderingen van mens en maatschappij. Je baseert je op wetenschappelijke inzichten uit de psychologie, sociologie, criminologie, antropologie, filosofie, recht, … Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

Aandacht voor onderzoekscompetentie is hierbij een must. Je wordt communicatief en sociaal vaardig.

De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van het hoger onderwijs.

Voor de hand liggende keuzes zijn: toegepaste psychologie, sociaal werk, communicatiemanagement, ergotherapie, gezinswetenschappen, onderwijs, journalistiek, logopedie, orthopedagogie, pedagogiek van het jonge kind, verpleegkunde, vroedkunde, …

Ook de academische bachelors behoren tot de mogelijkheden: pedagogische wetenschappen,  psychologie,  sociologie,  criminologische wetenschappen, agogische wetenschappen, communicatiewetenschappen, kunstwetenschappen, moraalwetenschappen, muziek, onderwijskunde, filosofie, politieke wetenschappen, rechten, sociaal-economische wetenschappen, wijsbegeerte,…

Humane Wetenschappen in de derde graad sluit rechtstreeks aan op de gelijknamige studierichting van de tweede graad. Observatie en analyse van aspecten van mens en samenleving blijven belangrijk maar, méér dan in de tweede graad, wordt nu aandacht geschonken aan synthesevaardigheid. Na observatie en analyse maak je een eigen synthese en neem je een onderbouwd standpunt in. Op inhoudelijk vlak worden andere aspecten van mens en samenleving belicht. De aangeboden inhouden zijn complexer en worden ook meer uitgediept dan in de tweede graad. Bovendien leer je zelf een onderzoek opzetten, uitvoeren en verwerken.

Humane wetenschappen is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je een positieve, kritische ingesteldheid bezit t.o.v. mens en maatschappij,
  • je jouw abstract denkvermogen wil verfijnen om op grondige wijze fenomenen te kunnen analyseren en synthetiseren.
  • je openheid en respect toont voor de visie en de leefwijze van mensen in diverse culturen
  • je naast een literaire en artistieke gevoeligheid, ook een groot empathisch vermogen vertoont.
  • je een levendige verbeeldingskracht hebt en niet bang bent om die ook expressief te uiten
  • je bereid bent om zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uit te voeren
  • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hoger onderwijs in de gedrags- en menswetenschappelijke disciplines.
Scroll naar boven