Moderne talen - Wetenschappen

Je bent geboeid door taal? Vind je het leuk om te praten, te presenteren of te schrijven? Lees je graag allerlei soorten teksten om erover na te denken of te discussiëren? Met de optie moderne talen ontwikkel je je taalkundige kennis van en vaardigheden in de eigen taal en in de moderne vreemde talen. Je maakt kennis met de socioculturele eigenheid van de regio’s waar de vreemde taal gesproken wordt.

Weet je daarnaast ook graag hoe dingen werken of trek je graag het labo in om zelf dingen te onderzoeken? Kan je de werkelijkheid niet zomaar aanvaarden, maar wil je het mechanisme achter de schermen begrijpen? Dan is moderne talen - wetenschappen jouw ding! De wetenschappelijke vakken maken je vertrouwd met de natuurwetenschappelijke werkwijze en denkmethodes. Je leert exact waarnemen en daaruit conclusies en wetmatigheden afleiden. Je zoekt informatie op in wetenschappelijke bronnen en leert dit feitenmateriaal  te ontleden en beoordelen.

De verdere doorstromingsmogelijkheden na deze richting zijn zeer uitgebreid. Wel moet enig voorbehoud gemaakt worden voor richting met veel wiskunde, aangezien je hier maar een beperkt pakket van volgde. Voor de hand liggende keuzes zijn onderwijs, toegepaste taalkunde, ergotherapie, verpleegkunde …. Ook een managementopleiding, rechten, talen, taal- en letterkunde, logopedische en audiologische wetenschappen, journalistiek, communicatiewetenschappen, geologie... behoren tot de mogelijke opleidingen.

De combinatie van talen met wetenschappen is een combinatie die niet vanzelfsprekend is. De beide polen verwijzen immers naar domeinen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Toch biedt deze combinatie heel wat perspectieven en kunnen de twee polen elkaar gunstig beïnvloeden. Meer nog: ze zorgen voor een evenwicht tussen de specifiek menselijke en de meer abstract-wetenschappelijke aspecten van de vorming.

Moderne talen - Wetenschappen is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je jouw interesse voor exacte wetenschappen wil koppelen aan je belangstelling voor taal en communicatie,
  • je gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit,
  • je interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen,
  • je geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur,
  • je een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen,
  • je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten,
  • je voldoende wiskundige vaardigheden bezit om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules om te zetten,
  • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hogere studies met een niet te zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors)
Scroll naar boven