Grieks - Latijn

Heb je een brede interesse voor cultuur en het menselijk denken en handelen? Laat je dan volledig onderdompelen in de klassieke cultuur! Je leest over de kapsones van keizer Nero,  Aeneas neemt je mee tijdens zijn avonturen en Catullus verklaart zijn liefde aan Lesbia. Je leert mensen overtuigen en je beleeft het ontstaan van de wetenschappen en de filosofie.

Ben je taalgevoelig? Ben je nauwkeurig en heb je oog voor details?

Deze studierichting heeft tot doel je zo grondig mogelijk te specialiseren in het taalkundige en het logische denken.

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer uitgebreid. De logische verdere uitwegen voor deze studierichting zijn vooral te situeren in de studierichtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, menswetenschappelijke richtingen, … en minder in zuiver wiskundig-wetenschappelijke opleidingen.

Scroll naar boven