Economie - Wiskunde

Je gebruikt de abstracte werkelijkheid van de wiskunde in de analyse van sociaal-economische vraagstukken. De studie van de economie wordt wiskundig ondersteund, onder meer via het gebruik van modellen, grafieken, extrapolatie en symbolen. In deze richting wordt economie gecombineerd met 6 uren wiskunde en een sterk pakket wetenschappen (fysica en chemie worden versterkt via het complementaire gedeelte).

Economie – Wiskunde is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je een meer dan gewone belangstelling hebt voor aspecten van het economisch handelen,
  • je helder, logisch, analytisch en kritisch kunt denken,
  • je voor wiskunde systematisch goed scoort,
  • je kan doorbijten tot je een moeilijk vraagstuk hebt opgelost of een ingewikkeld stuk theorie begrijpt,
  • je inventief en creatief met wiskundige problemen kan omgaan tot je een oplossing vindt,
  • je een studierichting beoogt die je ook goed voorbereidt op studies met een zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).

Ben je NIEUWSgierig en wil je weten wat inflatie en deflatie is? Heb je een gezonde dosis interesse voor de rol van het geld, de keuzes van consumenten, de internationale omgeving en de invloed van de media? Ben je goed in abstract denken en wiskundig redeneren? Zie je een uitdaging in complexe problemen? Dan is economie - wiskunde een geschikte keuze voor jou.

De wiskunde bereidt je voor op wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs. Daarnaast zal je de wiskunde ook gebruiken om abstract te leren denken. Er worden bewijstechnieken aangeleerd,  de fundamenten van de wiskunde (verzamelingen, logica ...) worden meer benadrukt zodat de leerstof niet enkel meer in het teken van concrete toepassingen staat.

Volgde je geen economie in de tweede graad ? Dan kan je nog steeds kiezen voor deze richting, maar wordt er van jou wel een extra inspanning verwacht om specifieke inzichten en vaardigheden te verwerven.

De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Er zijn weinig of geen beperkingen. Je kan een studierichting kiezen in het academisch onderwijs (bv. economische en toegepaste economische wetenschappen en verkeerskunde, medische en paramedische wetenschappen …) of in het hoger professioneel onderwijs (handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg …).

Scroll naar boven