Wetenschappen - Wiskunde

Ben je goed in abstract denken en wiskundig redeneren? Zie je een uitdaging in complexe problemen?
In de studierichting wetenschappen-wiskunde komt de exact-wetenschappelijke vormingscomponent sterk aan bod. Het abstracte van de wiskunde en de studie van de werkelijkheid in de wetenschappen vullen hier elkaar goed aan.
Biologie, chemie en fysica maken je vertrouwd met de natuurwetenschappelijke werkwijze en denkmethodes. Je leert exact waarnemen en daaruit conclusies en wetmatigheden afleiden. Zowel feitenkennis als inzicht worden grondig uitgediept.
Je wordt getraind in het verklaren van natuurwetenschappelijke verschijnselen en je zin voor nauwkeurigheid wordt ontwikkeld, naast een methodische aanpak van wetenschappelijke problemen. Er wordt zowel belang gehecht aan de theoretische fundering als aan de vorming van vaardigheden en attitudes.

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. Zo ben je vooral voorbereid voor een opleiding in de (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para)medische studies en alfawetenschappelijke richtingen.

De richting Wetenschappen – Wiskunde biedt je de kans een dieper inzicht te verwerven in de modelverklarende aspecten van de wetenschappen. In de richting Wetenschappen-Wiskunde wordt het pakket wetenschappen versterkt. De leerstof wordt uitgediept door experimenten uit te voeren en door toepassingen te bestuderen uit sport, techniek, geneeskunde,… Door de uitbreiding Wiskunde worde zowel meer wiskundige theorieën als meer concrete toepassingen behandeld. Zo ben je beter voorbereid op de wiskunde in het hoger onderwijs. We willen je niet alleen laten kennismaken met “de pure schoonheid van de wiskunde”, maar ook met enkele speelse aspecten ervan.

Wetenschappen – Wiskunde is voor jou een geschikte studierichting als:

  • je voor wiskunde en wetenschappen systematisch goed scoort,
  • je een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen,
  • je kan doorbijten tot je een moeilijk vraagstuk hebt opgelost of een ingewikkeld stuk theorie begrijpt,
  • je inventief en creatief met wiskundige problemen kan omgaan tot je een oplossing vindt,
  • je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten,
  • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).
Scroll naar boven