Vaste benoemingen

Na de tijdelijke aanstelling is de vaste benoeming een volgende stap in je loopbaan. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je onderstaande procedure te volgen.

1. Stappenplan personeelsbewegingen

Hierbij een overzicht van de verschillende stappen in de procedure voor de personeelsbewegingen van januari 2019 voor onze scholengroep. De oproep tot kandidaatstelling voor een vaste benoeming op 1 januari 2019, vind je hier.

De stappen gebeuren chronologisch.

Stap 1: 15.11.2018: Publicatie vacante betrekkingen op de website van de scholengroep

Stap 2: 22.11.2018: Uiterlijke datum indienen kandidaturen

Stap 3: 03.12.2018: Uiterlijke datum indienen dossier

Stap 4: 10.12.2018 en 11.12.2018: Interviews

Stap 5: 10.01.2019 en 11.01.2019: Inzage persoonlijke scores na telefonische afspraak op de scholengroep

2. Vacante betrekkingen

De vacante betrekkingen voor de benoemingsronde van januari 2019 staan onderaan gepubliceerd. Deze lijst bevat alle openstaande uren per instelling en ambt/vak binnen onze scholengroep waarin een kandidaat een (U)VB, NA of (internetten)MUT kan aanvragen. Indien je een benoeming wil aanvragen via DRP art 40ter §2 en §3 dient dit ook op basis van deze lijst vacante betrekkingen te gebeuren.

Vacante betrekkingen – PDF 1 januari 2019 BAO-SO

OPGELET! Er zijn geen betrekkingen vacant in het CLB en het CVO.

!Wijzigingen in de vacante betrekkingen (op 15/11/2018)!

1602003 – GO! Daltonschool De Talentuin – ONDERWIJZER 10/24 LO –> betrekking toegevoegd

1606005 – GO! Basisschool Daltonschool Zolder – LEERMEESTER LICHAMELIJKE OPVOEDING 2/24 –> KO en geen LO

1614009 – GO! Basisscholen Dalton Hasselt – KINDERVERZORGER 11/32 –> CODE R toegevoegd

1614010 – GO! Basisscholen Dalton Hasselt – LEERMEESTER GODSDIENST –> ISRAËLITISCHE godsdienst en geen ISLAMITSCHE godsdienst

1615011 – GO! Basisschool Runkst – ZORGCOÖRDINATOR (PBA) 2/36 LO –> betrekking toegevoegd

1624003 – GO! Sportschool Middenschool – LERAAR SO PLASTISCHE OPVOEDING 6/22 –> CODE R toegevoegd

1624004 – GO! Sportschool Middenschool – LERAAR SO TECHNIEK 2/22 –> CODE R toegevoegd

!Wijzigingen in de vacante betrekkingen (op 16/11/2018)!

1627022 – GO! hotelschool Hasselt – LERAAR SO HOTEL – 5/29 –> CODE R toegevoegd

1611009 – GO! basisschool De Loep – LEERMEESTER GODSDIENST RKG – 2/24 –> CODE R toegevoegd

!Wijzigingen in de vacante betrekkingen (op 19/11/2018)!

1616002 – GO! basisschool De Mozaiek – ONDERWIJZER LO – 4/24 –> CODE R toegevoegd

!Wijzigingen in de vacante betrekkingen (op 22/11/2018)!

1626026 – GO! technisch atheneum 2 – LERAAR NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER BSO3 2/20 –> GESCHRAPT, VERKEERD VACANT VERKLAARD

Uitleg codes

De codes geven bijkomende informatie over de vacante betrekkingen. Deze geven aan welke bewegingen er mogelijk zijn of als er bijzondere eisen worden gesteld. We hanteren 4 codes:

CODE R: Vacante betrekkingen waarin een personeelslid geReaffecteerd is. Enkel dat personeelslid kan kandideren op deze betrekking.

CODE P: een betrekking waar een specifiek Profiel voor bepaald is (deze profielen liggen ter inzage in de desbetreffende scholen).

CODE E: leraarsbetrekkingen waarop een Eindeloopbaanverlof rust.

CODE U: Uitzonderlijke vacantverklaring van leraarsbetrekkingen waarop een van de 9 vacant te verklaren verlofstelsels rust.

3. Kandideren

OPGELET! De personeelsleden die in het jaar 2018 reeds meegedaan hebben voor een vaste benoeming dienen NIET opnieuw een loopbaanfiche aan te vragen aan het departement (al staat het vermeld op de aanvraagformulieren en criteria).

Op basis van de lijst met de vacante betrekkingen, kan je kandideren voor een:

  • EERSTE VASTE BENOEMING (VB)

3.A. Uitleg over een Eerste vaste benoeming (VB)

3.A.1 Formulier 1 en 2 aanvraag VB – UVB – NA – MUT

3.A.1.1. VOORBEELD Formulier 1 en 2 eerste vaste benoeming + gepresteerde diensten GO!

  • UITBREIDING VASTE BENOEMING (UVB)

3.B. Uitleg over een Uitbreiding vaste benoeming (UVB)

3.B.1. Formulier 1 en 2 aanvraag VB – UVB – NA – MUT

3.B.1.1. VB Formulier 1+2 UVB + dienstanciënniteit

  • NIEUWE AFFECTATIE (NA)

3.C. Uitleg over een Nieuwe affectatie (NA)

3.C.1. Formulier 1 en 2 aanvraag VB – UVB – NA – MUT

3.C.1.1. VOORBEELD 1 Formulier 1 nieuwe affectatie

3.C.1.2. VOORBEELD 2 Formulier 1 UVB + NA

  • (INTERNETTEN) MUTATIE (MUT)

3.D. Uitleg over een Mutatie (MUT)

3.D.1. Formulier 1 en 2 aanvraag VB – UVB – NA – MUT

3.D.1.1. VOORBEELD Formulier 1+2 Mutatie + gepresteerde diensten GO!

  • ARTIKEL 40 ter § 2 (+55 jaar) en § 3 (REA)

3.E. Uitleg over Artikel 40 ter §2 en 3

3.E.1. Formulier art 40ter §2 55jaar 1-1-2019

3.E.1.1. VOORBEELD formulier art.40 ter § 2 (55+)

3.E.2. Formulier art 40ter §3 rea – 1-01-2019

3.E.2.1. VOORBEELD Formulier art 40ter §3 rea

TOE TE VOEGEN BIJLAGEN (niet van toepassing op aanvragen artikel 40 ter §3 en nieuwe affectatie):

  • Diploma’s/bekwaamheidsbewijzen (+GPB)
  • Loopbaanfiche (zelf aan te vragen aan het werkstation)
  • Eventuele nuttige ervaring

Om de gepresteerde diensten van het GO! te kunnen uitrekenen, stellen we een excel-tool ter beschikking. Deze moet niet bij de aanvraag gevoegd worden, het biedt enkel hulp bij het invullen van formulier 2 van de aanvraag (niet van toepassing op de aanvragen via artikel 40 ter §2 en §3). OPGELET! gepresteerde diensten tellen tem 30/06/2018.

3.F. Excel-tool-hulp-gepresteerde diensten GO!

3.F.1. VOORBEELD Excel-tool gepresteerde diensten GO!

4. Opmaak van het dossier

OPGELET! De personeelsleden die in het jaar 2018 reeds meegedaan hebben voor een vaste benoeming dienen NIET opnieuw een loopbaanfiche aan te vragen aan het departement (al staat het vermeld op de aanvraagformulieren en criteria).

Het dossier wordt samengesteld op basis van de onderstaande criteria die vooropgesteld zijn voor het ambt waarvoor je kandideert.

Kandidaten die reeds een bestaand dossier hebben, zijn niet verplicht om een nieuw dossier te maken. De punten kunnen behouden blijven of de puntenscore kan verhoogd worden door aanvullingen te doen op lichtroze papier in een roze map. Meer uitleg hierover kan u vinden bij punt 3B-E ‘uitleg over een UVB/NA/MUT/ artikel 40 ter §2-§3’.

Alle kandidaten gebruiken een van de onderstaande invulformulieren:

4.A. Wervingsambten BaO, BuBaO, SO en BuSO: kleuteronderwijzer, onderwijzer, leermeester LO, leermeester godsdienst, leermeester NCZ, leraar SO, leraar NCZ, godsdienstleraar, zorgcoördinator, kinderverzorger, ergotherapeut, kinesitherapeut, logopedist, verpleger, orthopedagoog, psycholoog.

4.A.1. Criteria-Wervingsambten-Bao-BuBaO-SO-BuSO

4.A.2. Invulformulier-wervingsambten-BaO-BuBaO-SO-BuSO-4

4.B. Wervingsambt – administratief medewerker BaO & BuBaO

4.B.1. Criteria-voor administratief medewerker BaO en BuBaO

4.B.2. Invulformulier-administratief-medewerker-BaO-en-BuBaO

4.C. Wervingsambt – studiemeester-opvoeder internaat MPI

4.C.1. Criteria voor studiemeester opvoeder MPI

4.C.2. Invulformulier-studiemeester-opvoeder-MPI-1-1

4.D. Wervingsambt – administratief medewerker SO

4.D.1. Criteria Admin. Medewerker SO

4.D.2. Invulformulier-administratief-medewerker-SO-1

4.E. Wervingsambt – studiemeester-opvoeder internaat SO

4.E.1. Criteria Opvoeder SO

4.E.2. Invulformulier-studiemeester-opvoeder-internaat-SO-1-1-1

4.F. Wervingsambt – opvoeder SO

4.F.1. Criteria Opvoeder SO

4.F.2. Invulformulier-opvoeder-SO-1-1

4.G. Wervingsambt – opvoeder BuSO

4.G.1. Criteria opvoeder BuSO

4.G.2. Invulformulier-opvoeder-BuSO-1

4.H. Wervingsambt – administratief medewerker BuSO

4.H.1. Criteria administratief medewerker BuSO

4.H.2. Invulformulier-administratief-medewerker-BuSO-1-1

4.I. Wervingsambt – paramedisch medewerker CLB

4.I.1. Criteria wervingsambten CLB

4.I.2. Invulformulier-paramedisch-medewerker-CLB-1

4.J. Wervingsambt – administratief medewerker CVO6.

4.J.1. Criteria Admin. Medewerker in CVO

4.J.2. Invulformulier-administratief-medewerker-CVO-HL-STEP

5. Interview

Indien je op interview dient te komen, zal je hierover een uitnodiging ontvangen.

Je ontvangt geen uitnodiging indien je:

  • Enige kandidaat bent voor de betrekking(en)
  • De betrekking(en) waarvoor je kandideert, ingenomen wordt door een personeelslid met voorrang.

Wanneer?

De interviews zullen doorgaan op 10.12.2018 en/of 11.12.2018 telkens vanaf 8u00.