Hoofding corona

Opvanglocatie

bs_herx_logo
GO! next basisschool Herx
  • Dr. Vandeweddingenlaan 10/1 - 3540 Herk-De-Stad
  • Contactpersoon: Directeur Raf Vangeel
  • 013 53 93 23 | 0495 79 23 23
  • directie@basisschoolherx.be

Praktisch

 

Voorschoolse opvang

  • Enkel via de Speeldoos (gemeentelijke opvang)
  • 013 55 41 81

 

Noodopvang

  • Tussen 8u25 tot 15u40
  • Gratis
  • Kinderen wassen bij het binnenkomen onmiddellijk de handen.
  • Geen toegang voor externen (enkel kinderen en personeel). 
  • Activiteitenaanbod met zo min mogelijk contact.

 

Naschoolse opvang

  • Enkel via de Speeldoos (gemeentelijke opvang)
  • 013 55 41 81

Opvang paasvakantie

Doelgroep

  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen worden opgevangen.
  • Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.
  • Er worden alternatieve regelingen uitgewerkt voor die kinderen waarvoor er geen andere opvangmogelijkheid is. In het bijzonder voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs die medische en/of sociale zorgnoden hebben, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. De gesprekken daarover lopen nog.
  •  

Opvolging symptomen

 

Wat verwachten we van ouders?

  • Meet de lichaamstemperatuur voor je uw kind brengt.
  • Meet de lichaamstemperatuur 's avonds.
  • vanaf 37,5° graden moet uw kind verplicht thuis blijven.
  • Heeft uw kind last van een van deze symptomen: hoesten, keelpijn, niezen, grieperig gevoel? 
  • Uw kind moet dan verplicht thuis blijven.

 

Wat doet de school?

   • 2x per dag meten we de lichaamstemperatuur.
   • Opvolging symptomen (hoesten, keelpijn, niezen, grieperig gevoel).
   • Vertoont uw kind een van de symptomen: verplicht uw kind af te halen.
   • Bij 37,5° lichaamstemperatuur wordt uw kind afgezonderd en bent u verplicht uw kind af te halen.

Schrijf in

Om de veiligheid van de kinderen en de personeelsleden te kunnen garanderen, vragen we om vooraf te laten weten wanneer u nood heeft aan opvang. Dit kan door op de knop te klikken.

Vooraf inschrijven zorgt ervoor dat wij ons optimaal kunnen organiseren.

Na het inschrijven ontvangt u een e-mail met de ingegeven gegevens. Verandert uw situatie? Pas de ingevulde gegevens dan in door op "je antwoord bewerken" te klikken.

Scroll to Top